Rss Feed
 1. Sladká políbení (6)

  pátek 25. listopadu 2011


  Toto je týdenní meme pořádané Knižním doupětem.

  Mrazení
  Maggie Stiefvater


  Dlouhou chvíli bylo ti­cho a pak se zeptala: „Proč na mě bereš takové ohledy, Same Rothe?"
  Snažil jsem se odpovědět po pravdě. „Já... totiž... nejsem přece zvíře."
  „Já se tě nebojím," řekla.
  Ani nevypadala, že by se mě bála. Vypadala překrásně, zalitá měsíč­ním světlem, nekonečně vábivá, voňavá mátou, mýdlem a kůží. Jede­náct let jsem sledoval, jak se zbytek smečky mění ve zvířata. Potlačo­val jsem svoje instinkty, ovládal se, bránil se, abych zůstal člověkem, snažil se jednat za všech okolností správně.
  Jako by četla moje myšlenky, zeptala se: „Pověz mi, copak mě chce políbit jen ten vlk v tobě?"
  Toužil jsem ji políbit úplně vším, čím jsem kdy byl, líbat ji tak dlouho, až bych sám zmizel. Opřel jsem se rukama o dveře po stra­nách její hlavy, až zapraskaly pod mojí váhou, naklonil jsem se k ní a přitiskl jí ústa na rty. Žhavými rty mi polibek oplatila. Její jazyk mi kmital po zubech, ruce měla za zády a ještě pořád se opírala o dveře. Celé tělo mi vibrovalo, nedočkavé překonat těch posledních pár cen­timetrů mezi námi.
  |


 2. 0 komentářů :

  Okomentovat