Rss Feed
 1. 4242 zobrazení = PŘEKVAPENÍ

  pátek 1. února 2013

  Včera večer dosáhl blog Soul In Shadows 4242 zobrazení, a protože se mi tohle číslo zalíbilo, rozhodla jsem se své čtenáře a i ty, kteří se na blog zatoulali, odměnit. A CO JE TO VLASTNĚ ZA PŘEKVAPENÍ? Včera jsem v rámci jednoho meme na zahraničním blogu, které je na podobném principu jako Sladká políbení, narazila na ukázku jednoho dost exkluzivního polibku. KTERÝ POLIBEK MÁM NA MYSLI? Nebudu vás napínat, jedná se o Adriana a Sydney z třetího dílu série Bloodlines s názvem The Indigo Spell od Richelle Mead, která v zahraničí vyjde za necelé dva týdny. A aby jste si to užili ještě víc, dám vám sem jak anglický úryvek, tak i můj překlad. Doufám, že si polibek (alespoň ve své fantazii) užijete :).


  Adrian Ivashkov wasn't easy to surprise, but I surprised him then when I brought his mouth toward mine. I kissed him, and for a moment, he was too stunned to respond. That lasted for, oh, about a second. Then the intensity I'd come to know so well in him returned. He pushed me backward, lifting me so that I sat at the table. The tablecloth bunched up, knocking over some of the glasses. I heard what sounded like a china plate crash against the floor.
  Whatever logic and reason I normally possessed had melted away. There was nothing but flesh and fire left, and I wasn't going to lie to myself--at least not tonight. 

  Adriana Ivashkova nebylo lehké překvapit, ale já ho překvapila, když jsem stáhla jeho rty na ty své. Políbila jsem ho a chvilku byl příliš překvapený na to, aby zareagoval. To trvalo, no, asi vteřinu. Potom se ta intenzita, kterou jsem v něm za tu dobu poznala, vrátila. Zatlačil mě dozadu a zvedl mě tak, abych seděla na stole. Ubrus se zmačkal a srazil nějakou ze sklenic. Slyšela jsem něco, co znělo jako talíř z čínského porcelánu, rozbít se na zemi.

  Jakákoliv logika a rozum, které normálně mám, se vytratily. Nezůstalo tam nic jiného, jenom tělo a oheň a já jsem se nechystala si nic nalhávat - alespoň ne dnešní noc.
  |


 2. 0 komentářů :

  Okomentovat